Lambrisering Vrieseweg 80

- Datering lambrisering, pdf-bestand 17 pagina's (4,5 mb)
- Aanvullende gegevens papierstuc
- Papierstuc of toch een ander materiaal ... ? (pdf, 2,6 mb)
- 'Bericht uit 1894' (pdf, 1 mb)

De Vrieseweg 80 en de Nationale Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst van 1897 in het Oranjepark te Dordrecht.

Op de eerste verdieping van de Vrieseweg 80 in de grote kamer aan de achterzijde bevindt zich een lambrisering van bijzonder materiaal. Het is een plaatachtig materiaal van slechts enkele millimeters dikte en per plaat een oppervlakte van 150x52cm. Elke plaat imiteert 2x3 houtpanelen middels reliëf. Het materiaal lijkt te behoren bij het oorspronkelijk interieur van 1901. In het bouwkundig weekblad van 1892 staat een artikel over papierstuc. De beschrijving van dit materiaal vertoont grote overeenkomst met het materiaal van de lambrisering.

In 1897 werd in het Oranjepark de Nationale Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst georganiseerd. Op het tentoonstellingsterrein werd een oud stadje nagebouwd. De houten gebouwen van het stadje imiteerden verdwenen Dordtse gebouwen. Het stadje kreeg de naam Oud-Dordt en werd de publiekstrekker van de tentoonstelling. Er bestaat een bestek van het stadje waaruit duidelijk blijkt dat de huizen van hout zijn gebouwd. Bij het zien van foto’s van Oud-Dordt is het moeilijk voor te stellen dat de huizen echt van hout waren. Het stadje lijkt gebouwd in steen.

In het stadsarchief is tamelijk veel informatie te vinden over Oud-Dordt. Het oud-Hollandsch karakter van het stadje beperkte zich niet tot de gebouwen. Zo waren er voorstellingen in oud-Hollandsche klederdracht en er kwam ook een boekje uit over het stadje geschreven in oud-Hollandsch. De laatste alinea van het boekje is gewijd aan de bouwmeesters van Oud-Dordt. In deze context dient vermeld te worden dat H.A.Reus één van de architecten was maar dit is niet het belangrijkste. De laatste zin is gewijd aan 'Bennewitsz wonende tot Amstelredam, hebbende dese aent ’t hout de ghedaente van ghebacke ende ghehouwen steen ghegeven, ende ’t geen hout moeste blijven also beschildert dattet den schijn van out te sijn heeft ghekregen'. Deze laatste zin geeft in combinatie met het artikel over papierstuc een verklaring voor het stenen aanzien van Oud-Dordt. De firma Bennewitz & Co te Amsterdam wordt in dit artikel namelijk genoemd als de fabrikant van papierstuc.

Het lijkt er sterk op dat de lambrisering in de achterkamer van de Vrieseweg 80 vervaardigd is uit hetzelfde materiaal dat Oud-Dordt haar stenen gedaante gaf.

 

Dordtse Reuzen in gevaar
Internet: www.c-press.nl/reus
E-mail: info@c-press.nl