Dordtse Reusen in gevaar

 
 


Vrieseweg 80, inwendig een schatkamer van architectuur uit het begin van de vorige eeuw.
Wat bezielt de projectontwikkelaar en de Gemeente Dordrecht om dit zomaar te laten verdwijnen?

Foto's details interieur

 

Gemeente Dordrecht verkwanselt cultuur-historisch erfgoed aan projectontwikkelaar A.B. van Pelt

A.B. van Pelt Vastgoedmanagement wil het pand Vrieseweg 80 slopen. Een halve eeuw lang stond dit prachtige gebouw (uit 1902) van de beroemde Dordtse architect Hendrik Adrianus Reus te verrotten, onder toeziend oog van de gemeente Dordrecht. Projectontwikkelaar Van Pelt kocht het onlangs voor een schijntje (200.000 euro) en kreeg van de gemeente prompt een sloopvergunning. Vrieseweg 78 en 80 vormen een architectonische en bouwkundige éénheid, maar toch kan voor een van de huizen sloopvergunning worden verleend. De panden staan niet op een lijst die bescherming tegen sloop zou kunnen bieden.

De huidige eigenaar Van Pelt heeft pand nummer 80 aangekocht onder de naam Dubbelveste BV en heeft makelaar Boogerman (de makelaar via wie Van Pelt het pand heeft aangekocht) toegezegd dit op dezelfde wijze op te knappen als zijn eigen bedrijfspand op nr. 82. Deze belofte hield echter maar heel kort stand.

De overdracht vond namelijk plaats op 19 mei 2005 en op dezelfde dag diende A.B. van Pelt een aanvraag voor een sloopvergunning in. Die werd op 5 juli 2005 in behandeling genomen en op 1 augustus verleend. Toevallig net in de vakantieperiode, waardoor eventuele belanghebbenden niet of nauwelijks in de gelegenheid waren om te protesteren.

De sloopvergunning voldoet aan de wettelijke eisen. Maar geen enkele gemeentelijke ambtenaar heeft zich ook maar enigszins afgevraagd wat er precies gesloopt zou worden. Uiterlijke kenmerken en cultuurhistorische waarde spelen kennelijk geen rol als er een sloopvergunning wordt aangevraagd. Dit ontwerp van architect Hendrik Adrianus Reus (1872-1935) is namelijk een prachtig voorbeeld van Jugendstil. Degelijk gebouwd, met speelse gevelornamenten en waterspuwers, een fraai balkonnetje en met de typerende Reus dakbogen. Sloop van dit pand is niet alleen onnodig, omdat het bouwtechnisch nog in redelijke staat verkeert, maar ook immoreel, omdat hiermee weer een prachtig cultuurhistorisch stukje erfgoed uit Dordrecht zou verdwijnen.

Ook heeft geen enkele ambtenaar van de afdeling Bouwen en wonen van de gemeente Dordrecht stilgestaan bij de gevolgen voor het naburige pand nummer 78. Bij sloop van nummer 80 zal vooral de voorgevel van nummer 78 ernstige schade oplopen. Daarom kan er alleen gesloopt worden als de eigenaar van nummer 78 zijn medewerking verleent. Verder zal de waarde van nummer 78 door deze amputatie nog verder verminderen.

Wij willen deze manier van onzorgvuldig handelen van de daartoe bevoegde ambtenaren niet zomaar toestaan!
Het cultuur-historisch belang van deze panden voor Dordrecht is zeer groot. Het zou eeuwig zonde zijn als er weer een juweel van een gebouw uit de stad verdwijnt door het rigide toepassen van wettelijke regeltjes, terwijl dit gebouw allang op de monumentenlijst had moeten staan! Kom daarom in actie!

Reus heeft vele Dordtse gebouwen op zijn naam staan, zoals school Mühring aan de Vrieseweg, veilinghuis Mak aan de Visstraat en de Remonstrantse kerk aan de Cornelis de Wittstraat. In totaal zijn in Dordrecht zoveel ontwerpen van architect Reus en zijn compagnon Bernardus van Bilderbeek te vinden, dat liefhebbers een “Reusenroute” hebben gemaakt, die architectuurliefhebbers kunnen lopen.

Zie ook pagina met foto's van enkele bouwwerken van Reus.

U kunt reageren via het gastenboek of per e-mail.

 

Dordtse Reuzen in gevaar
Internet: www.c-press.nl/reus
E-mail: info@c-press.nl